My Cosy Place
DisclamerWie gebruik maakt van de website mycosyplace.online onderwerpt zich aan de voorwaarden zoals hieronder vermeld.

Iedereen wordt geacht kennis te hebben genomen van deze tekst.


Copyright & aansprakelijkheid

Alle teksten, fotomateriaal, beelden, lay out, scripts en andere elementen op deze website zijn eigendom van My Cosy Place, of worden met goedkeuring van de desbetreffende fotografen, uitgever en/of auteur, getoond op deze website.

Deze worden beschermd door auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten.

Indien men informatie en/of fotomateriaal wenst over te nemen voor welke vorm van publicatie dan ook, moet men dit bij My Cosy Place aanvragen. Neem hiervoor contact op met info@mycosyplace.online

My Cosy Place doet al het mogelijke om juiste en volledige informatie op de website en webshop te verschaffen. My Cosy Place neemt echter geen enkele aansprakelijkheid op zich voor eventuele inhoudelijke of technische fouten op deze website en webshop. Mocht men onjuistheden aantreffen en/of bijkomende informatie willen verschaffen, kan men contact opnemen met My Cosy Place via e-mail.

My Cosy Place is niet verantwoordelijk voor handelingen die door de bezoeker van de website ondernomen worden op basis van de verstrekte informatie op de website en webshop.


Alle aanwezige verwijzingen (hyperlinks) naar andere websites en bronnen zijn puur informatief. My Cosy Place is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan. Slecht of niet functionerende links kunnen niet ten laste worden gelegd van My Cosy Place. De hyperlinks en de inhoud van deze websites kunnen te allen tijde en zonder medeweten van My Cosy Place aangevuld, gewijzigd of verwijderd worden.

 

Met vriendelijke groet,

Roland van den Broek


Disclamer

My Cosy Place verkoopt een uitgebreid assortiment geurgerelateerde artikelen zoals amber-geurblokjes, diversen soorten biologische oliën, aromaverspreiders & diffusers, schaaltjes, geurstenen en raspjes. Tevens ook woonaccesoires en decoratie.